311

'ქარვა' 311 წლისთვის

311 წლის 'ქარვაში' მომღერალი აფასებს ადრესატს, მიუხედავად იმისა, რომ მას დაშორდა, ამ ადამიანის მიერ გამოყოფილი დადებითი ენერგიის გამო. დაწვრილებით